FUMAR

Obiekt posiada następujące parametry:
Maksymalna moc elektryczna brutto MWe 3.0
Ciepłownicza moc na wyjściu 9,0 MJ / s
Zainstalowana moc kotła, 15,0 MJ / s i spalaniu 5.1t /h odpadów lub biomasy o wartości opałowej 10.5GJ / t
Zainteresowanych bliższymi informacjami prosimy o pisemne zapytania.