FUMAR

Jako samodzielna jednostka istniejemy na rynku usług od 2010 roku. Nasz główny obszar działania to mała energetyka przemysłowa, zagospodarowanie ciepła odpadowego i odnawialne źródła energii w tym głównie energia pozyskiwana ze spalania biomasy.

Wraz z naszymi partnerami realizujemy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, dostawy oraz organizacji i realizacji inwestycji. Celem naszych działań jest obniżanie kosztów inwestycji i skrócenie terminu ich realizacji. Pracujemy dla naszych klientów poprzez proponowanie i wdrażanie korzystniejszych rozwiązań technicznych i zastosowanie alternatywnych urządzeń.Zatrudniamy personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zdobytym w czasie wieloletniej praktyki projektowania oraz na budowach obiektów energetycznych instalacji przemysłowych w kraju i za granicą. Specjalizujemy się też w dziedzinie doboru kompletnych obiektów jak kotłownie, elektrownie biomasowe czy elektrociepłownie.

 

Reprezentujemy w Polsce:

partnerzy