FUMAR

Ruszty posuwowe Kablitz:


Elastyczne i niewymagające konserwacji palenisko rusztowe.

Wydajność wytwarzania energii jest co raz istotniejsza w dobie rosnących kosztów paliwa. Promowane są koncepty palenisk oszczędzające zasoby, które dopasowują się do dostępnych rodzajów paliwa i takie, które możliwie w pełni przekształcają przy tym energię z paliwa w ciepło użytkowe.
Typ 415 – ruszt pochyły chłodzony powietrzem
System rusztowy allround praktycznie do każdego paliwa:
obojętny na elementy obce i korzystny cenowo pod względem konserwacji i eksploatacji.
Szczególnie nadaje się do:
Ruszty firmy KABLITZ to specjalne ruszty posuwowe o szczególnie dobrym i dającym się adaptować działaniu odżużlowującym. Osiąga się to przez schodkowe ułożenie sekcjami i ruch rusztowin. Zarówno kształt rusztu, jak i regulacja ruchów rusztu w poszczególnych sekcjach rusztowych dopasowane są w specjalnych typach rusztu do przewidzianych cech paliwa.

Wskaźniki techniczne:
– szerokość rusztu: 836 – 10.032 mm
– długość rusztu: 4.205 – 12.460 mm
– moc paleniska: ab 4,5 MW
– do 4 oddzielnie regulowanych napędów rusztowych na taśmę rusztową
– do 8 oddzielnie regulowanych stref powietrza pierwotnego na taśmę rusztową

Zalety:
szerszy zakres stosowania 5.000–21.000 kJ/kg wartości opałowej
możliwy udział do 10% części obojętnych w paliwie, (części metalowe lub kamienie)
stand. podgrzewanie wstępne powietrza pierwotnego do 180 °C, w szczególnych przypadkach wyżej
wypalanie paliwa (wydajność energet.)≥97% poprzez optymalne ruchy odżużlowujące i indywidualnie regulowaną prędkość rusztu na napęd
możliwa prędkość zmiany mocy do 1% mocy paleniska na minutę
niskie koszty utrzymania dzięki centralnemu agregatowi napędowemu i wysokiej jakości cylindrowi hydraulicznemu
wysoka żywotność rusztowin dzięki wysokostopowym rusztowinom z żeliwa chromowego z własnej odlewni

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.02.09Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.02.02

 

 

 

 

 

 

 

Typ 415 – ruszt pochyły chłodzony powietrzem

System rusztowy allround praktycznie do każdego paliwa:
obojętny na elementy obce i korzystny cenowo pod względem konserwacji i eksploatacji.

Szczególnie nadaje się do:

– zrębki drewna
– kora
– resztki drewna (MDF, OSB, płyty wiórowe)
– drewno odpadowe (A I – A IV)
-łuski ryżowe
– pestki oliwek
– lignit
– torf frezowy, kawałki torfu
– pelety drewniane
– odpady sortowane, RDF
– paliwo zastępcze
– węgiel brunatny

Ruszt posuwowy typu 415 zbudowany jest ze schodkowo ułożonych i ruchomych rzędów rusztowin. Wszystkie rusztowiny w rzędzie są ułożone blisko siebie i ryglują się wzajemnie, tak by cały rząd wykony-wał ruch posuwowy zamknięty. Poprzez ryglowanie rusztowiny trzymają się razem, tak że otwory wentylacyjne między nimi mają spójny poziom. Tylko w ten sposób uzyskuje się równomierny rozkład powietrza do spalania na całym ruszcie, a tym samym na całej powierzchni uzyskuje się całkowite spalanie. Poprzeczne wydłużenie termiczne po-włoki rusztu wchłaniają ruchome płyty boczne, co wyklucza zakleszczenie poszczególnych rzędów rusztowin.  Chłodzenie rusztowin następuje wyłącznie przy pomocy powietrza pierwotnego. Nie jest zatem konieczne skomplikowane oraz kosztowne i wymagające działań konserwacyjnych chłodzenie wodą. Rezygnacja z płynnego środka chłodzącego pozwala w sposób znaczny zaoszczędzić koszty inwestycyjne i wykluczyć nieszczelności czy też szkody w systemie schładzania chłodziw.

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.13.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 400 – ruszt poziomy chłodzony powietrzem

System rusztowy zapewniający oszczędność miejsca: płaski ruszt odpowiedni do niskich mocy do ok. 8 MW lub jako dołączany z przodu ruszt suszący

Szczególnie nadaje się do:

– kora
– trociny
– paliwa typu brykiet
– bioodpady
– lignit
– torf frezowy
– węgiel brunatny

Pionowy typ 400 składa się z ruchomych i ze stałych rzędów rusztowin. Rusztowiny w kolejno ułożonych rzędach są umieszczone w sposób rosnący i łuskowato pokrywający w kierunku przepływu paliwa. Rusztowiny w każdym rzędzie są ułożone blisko siebie i wyposażone w samoczyszczące się dysze powietrzne. Ruchome rzędy rusztowin napędzane są w zależności od długości taśmy rusztowej wspólnie lub połączone są w sekcje. Prędkości ruchu posuwowego i nawrotnego rusztu dopasowane są indywidualnie do paliwa.

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.16.30

Ze względu na wysoką wilgotność paliwa i ograniczenie przestrzenne, typ 400 jest używany w powyższym przypadku jako ruszt suszący. Poziomy układ poz-wala na stosunkowo długi czas przebywania na płaskim ruszcie, co z kolei po-woduje bardzo dobre osuszenie paliwa. Dodatkowa krawędź zrzutu za częścią poziomą troszczy się o ponowne krążenie paliwa, tak by osiągnąć całkowite spalenie na następującym dalej ruszcie pochyłym.

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.17.34

Typ 422/415 – – palenisko z rusztem posuwowym na łuski ryżu i paliwa drobnoziarniste

Elektrownia na biomasę, Udon (Tajlandia)

W celu dostarczenia w przyszłość do tajskiej prowincji Udon Thani zielonej energii, nasz klient zaprojektował i zbudował elektrownię do wytwarzania energii z łusek ryżu i z wiórów drzewnych.
Aby zapewnić maksymalną elastyczność w stosowaniu paliwa, solidny i wszechstronnie sprawdzony typ 415 został zmodyfikowany w górnej trzeciej poprzez zmieniony kąt pochylenia. Pochylenie ma przyczynić się do tego, że do głównej strefy spalania zostanie możliwie szybko dostarczone paliwo szczególnie suche i łatwo palne. Efekt ten jest wzmocniony przez stosowanie rusztowin o zmienionej geometrii, tak by z jednej strony osiągnąć lepsze odżużlowanie, a z drugiej móc przetransportować wymaganą ilość paliwa. Poprzez połączenie tych dwóch koncepcji spalania można było osiągnąć optymalny wynik dla klienta: wilgotne paliwa mają dość czasu na wysuszenie, odgazowanie i wypa-lenie na długim ruszcie. Dzięki optymalnie dopasowanej geometrii rusztu suche paliwa dostają się szybko do głównej strefy spalania, gdzie ulegają całkowitemu spaleniu.

Ruszty Kablitz z ładowaniem od góry:

System rusztowy do paliw szczególnie wilgotnych.

Richard Kablitz już w roku 1921 opracował pierwszy ruszt ładowany od góry, czyli uniwersalne wysoko wydajne palenisko do paliw o szczególnie niskiej wartości opałowej, jak węgiel brunatny, torf, czy odpady drzewne. Wówczas był to substytut dla powszechnie stosowanego rusztu ruchomego. Decydującą zaletą było mechaniczne odżużlowanie rusztu: ruch nasuwowy poszczególnych rusztowin zapewnia dostęp większej ilości powietrza do łoża paliwa, co wyraźnie poprawia suszenie, odgazowanie i wypalenie. Tak więc nawet duże i bardzo wilgotne paliwo zostanie optymalnie wypalone, a to pozwala na oszczędności. Zasada odżużlowania wyraźnie różni się od rusztu posuwowego: każda równoległa pozycja rusztowin tworzy sekcję rusztową od długości ok. 1 m. W każdym rzędzie sekcji są ułożone parami obok siebie: stały i ruchomy w poziomie pręt rusztowin. Tak jak w przypadku rusztu posuwowego, napęd ruchomych w poziomie rusztowin od-bywa się za pomocą cylindra hydraulicznego zamontowanego na froncie poprzez system ramowy zabieraków na łożyskach rolkowych. Pierwsze sekcje posiadają napęd oddzielony od dalszych sekcji. Ruch rusztu jest indywidualnie regulowany długością skoku, prędkością podnoszenia i jego liczbą.

 

Wskaźniki techniczne:
– szerokość rusztu: od 836 mm
– długość rusztu: 3.467–10.362 mm
– moc paleniska: od 4,5 MW
– 2 oddzielnie regulowane napędy rusztowe na taśmę – do 4 oddzielnie regulowanych stref powietrza pierwotnego na taśmę rusztową
Zalety:
– szerszy zakres stosowania 5.000 – 21.000 kJ/kg wartości opałowej
– możliwe standardowe podgrzewanie wstępne powietrza pierwotnego do 250 °C
– wypalenie paliwa (wydajność energetyczna) ≥97 % poprzez unikalne ruchy odżużlowujące i indywidualnie regulowaną prędkość rusztu przypadającą na napęd
– możliwa prędkość zmiany mocy do 1 % mocy paleniska na minutę
– niższe koszty utrzymania przez centralny agregat napędowy i wysokiej jakości cylinder hydrauliczny
– wysoka żywotność rusztowin dzięki wysokostopowym rusztowinom z żeliwa chromowego z własnej odlewni
– opcjonalnie dostępne chłodzone powietrzem belki rusztowe
– odpowiednie dla paliw o bardzo wysokiej wilgotnoścido maks. 65 %

 

Typ 116 SW/SL – ruszt pochyły chłodzony powietrzem lub wodą

Znormalizowany system rusztowy do paliw o szczególnie niskiej wartości opałowej – unikalny poprzez zalety odżużlowywania.

Szczególnie nadaje się do:

– drewno, odpady drzewne
– kora
– lignit
– kawałki torfu
– węgiel brunatny
– pelety z różnych surowców podstawowych
– łupek bitumiczny
– bagassa
– Empty Fruit Bunches (EFB), Palm Shells

Ten typ rusztu nadaje się przede wszystkim do paliw bardzo wilgotnych, za-wartości wody do maks. 65%. Prędkość podnoszenia można ustawiać niezależnie dla każdego cylindra napędowego, a powietrze pierwotne regulować sekcjami. Wraz z dobrym efektem odżużlowania osiągnięte jest dobre wypalenie, także przy trudnych paliwach. Dodatkowo ruszt można łączyć z wysuwanym rusztem dopalającym typu 200. W zależności od cech paliwa ruszt jest chłodzony powietrzem lub wodą. Ilustracja pokazuje belkę rusztową z zębami do łożyskowania i prowadzenia ślizgowego żeliwnej, chłodzonej wodą belki rusztowej. Założone, wymienne płyty ślizgowe z materiału odpornego na ścieranie do ruchomych rusztowin, ochraniają belki rusztowe przed zużyciem w przypadku paliw abrazyjnych.

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.38.22

Dane techniczne:
– powierzchnia rusztu: 66,2 m² – szerokość rusztu: 7.904 mm
– długość rusztu: 8.392 mm
– moc cieplna paleniska: 53,01 MW
– reg. obciążenie minimalne: 31,8 MW
– wartość opałowa paliwa: 7,3 MJ/kg
– zdolność przerob. paliwa: 25,4–60,0 t/h
– term. obciążenie rusztu: 801 kW/m²
– mech. obciążenie rusztu: 383 kW/m²

Typ 116 SW-200 – palenisko z rusztem ładowanym od góry do Empty Fruit bunches (EFB) z przetwórstwa oleju palmowego

Elektrownia na biomasę, Pahang (Malezja)

Największy na świecie plantator oleju palmowego zbudował w malezyjskim Pahang elektrownię na biomasę w celu wytworzenia mocy elektrycznej na poziomie 12,5 MW. Z tego 10,0 MW jest odprowadzane do krajowej sieci elektrycznej, reszta wykorzystywana jest dla potrzeb produkcji własnej. Rocznie w energię elektryczną przetwarzane ma być 32.000 t biomasy. Surowiec – puste kiście owoców palmy (Empty Fruit Bunches) – pochodzi z okolicznych fabryk oleju palmowego.
Aby móc spalać wilgotne kiście owoców, chłodzony wodą ruszt pracuje na poziomie 220 °C gorącego powietrza pierwotnego. Ono odparowuje wodę z paliwa, a rusztowiny są chronione przed przegrzaniem przez chłodzenie wodą. Ruch nasuwowy przesuwa i miesza paliwo. W połączeniu z 4 niezależnie od siebie regulowanymi strefami powietrza pierwotnego można optymalnie dopasować przewodzenie powie-trza do jakości paliwa. W zależności od wilgotności także czas przebywania na rusz-cie można regulować poprzez zmianę liczby skokowej. Ruszt z ładowaniem od góry w połączeniu z rusztem dopalającym jest idealnym roz-wiązaniem do paliwa rolniczego EFB: wilgotne paliwo jest wstępnie osuszane gorą-cym powietrzem pierwotnym i wprowadzane ciągle w ruch ruchami odżużlowywania. W przypadku niepełnego wypalenia frakcji paliwowych na pochyłej części rusztu, po-zostają one na ruszcie dopalającym tak długi, dopóki także te elementy nie ulegną całkowitemu wypaleniu. Pozwala to na osiągnięcie współczynnika sprawności techniki spalania > 97 %.

Ruszty dopalające.

 

Typ 200 – ruszt dopalający o konstrukcji pionowej

Ruszt płaski opróżniany automatycznie lub półautomatycznie jako ruszt dopalający do popiołów lotnych lub jako ruszt żużlowy w połączeniu z typami rusztów: 116, 400 i 415.

Ta dołączana część rusztu służy do polepszenia współczynnika sprawności poprzez całkowite wypalenie paliw. Rusztowiny płaskie, o długości 560 lub 660 mm, z żeliwnym systemem ramowym łożyskowanym na rolkach, wysuwają się hydraulicznie w wymaganych odstępach czasowych celem odpopielania. Odstępy czasowe można regulować ręcznie przez obserwację wypalania, w przypadku paliw homogenicznych regulacja włącza się automatycznie.

Zrzut ekranu 2016-08-08 o 20.43.14

Typ 290 – ruszt dopalający

Ruszt pochylany opróżniany automatycznie lub półautomatycznie w połączeniu z typami rusztu 400 i 415.

Dołączany ruszt pochylany poprawia wypalanie przy różnych rozmia-rach paliwa (TOC < 3 %), zwiększając współczynnik sprawności techniki spalania. Rusztowiny o długości 450 mm są pochylane do odpopielania automa-tycznie lub półautomatycznie za pomocą ręcznego sterowania. Także w przypadku tego rusztu dopalającego odstępy czasowe zmieniają się w zależności od paliwa i wypalania. W trybie półautomatycznym urucho-mienie następuje ręcznie po kontroli wizualnej.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz