FUMAR

Obiekt posiada następujące parametry:
Moc termiczna kotła max 21 MW
Elektryczna moc turbiny 5.000 kW
Moc ciepłownicza na wyjściu 7.000 kW
Zużycie paliwa ca. 70.000 ton / rok